trenuj drame

Trenuj nowe umiejętności poprzez... dramę.

Z międzynarodowych badań wynika, że uczestnicy warsztatów dramowych są bardziej twórczy, elastyczni, aktywni, przedsiębiorczy, bardziej tolerancyjni w prównaniu do osób, którze nie uczestniczyły w takich zajęciach.

Przeczytaj cały artykuł
drama

Drama to nie dramat.

Stosując techniki teatralne tj. improwizacja, praca z ciałem, tworzenie muzyki, mimika, budowanie ról dotyka się tematów społecznie ważnych. Mogą to być problemy związane z niepełnosprawnością, dyskryminacją, uzależnieniem, przemocą. Jednak ZAWSZE szuka się pozytywnego rozwiązania. Nie wzmacnia się sytuacji negatywnych, ale aktywnie poszukuje się zakończenia, które przynosi nadzieję na lepsze.

Przeczytaj cały artykuł

Infoholizm - czy grozi ci uzależnienie - część II

K. S. Young opracowała test diagnostycz­ny, który po przeprowadzeniu pozwala stwierdzić możliwość uzależnienia. Pięć pozytywnych odpowiedzi na poniż­sze pytania daje wynik wskazujący na zagrożenie uzależnieniem. Sprawdź się.

Przeczytaj cały artykuł

Infoholizm - część I.

Przyczyny uzależnienia bardzo często są związane z samym uzależnionym i jego osobowością, większe prawdopodobieństwo wpadnięcia w nałóg istnieje, kiedy występuje u osób lęk przed odrzuceniem, problemy w zakresie komunikacji interpersonalnej, niski poziom inteligencji emocjonalnej, skłonność do pesymistycznego myślenia czy niska samoocena.

Przeczytaj cały artykuł

Kompetencje przyszłości.

Prognoza kompetencji przyszłości powstała dzięki badaniom Foresight kadr dla nowoczesnej gospodarki oraz Future Work Skills 2020. Wyróżniają kilka kompetencji, które za kilka lat okażą się niezbędne przy poszukiwaniu pracy. Zapoznaj się z kompetencjami przyszłości.

Przeczytaj cały artykuł