Drama to nie dramat!

Czym jest drama stosowana? Czemu może służyć oraz dlaczego działa? Krótko o metodzie pracy z grupami, która odświeża warsztat i uruchamia nieskończone możliwości kreatywnego działania.

O co chodzi w dramie?

Teatr to szuka ruchu, przedstawiania, operowania na symbolach. Jednym z jego obliczy jest drama stosowana (ang. applied drama). Jej definicję można zamknąć w jednym zdaniu: są to techniki teatralne używane do celów społecznych. Jednak takie ujęcie tej metody nie pokazuje jej żywego obrazu.

Stosując techniki teatralne tj. improwizacja, praca z ciałem, tworzenie muzyki, mimika, budowanie ról dotyka się tematów społecznie ważnych. Mogą to być problemy związane z niepełnosprawnością, dyskryminacją, uzależnieniem, przemocą. Jednak ZAWSZE szuka się pozytywnego rozwiązania. Nie wzmacnia się sytuacji negatywnych, ale aktywnie poszukuje się zakończenia, które przynosi nadzieję na lepsze.

Drama bazuje na naturalnej skłonności ludzi do wcielania się w inne postacie, kamuflowania się, udawania, wyobrażania i tworzenia. Nie trzeba być aktorem, tylko człowiekiem, aby korzystać z dobrodziejstw dramy. Używając tej wrodzonej skłonności do grania pod bezpiecznym płaszczem roli uczestnicy mogą poznawać swoje sposoby reagowania w danych sytuacjach, ale przede wszystkim odkrywać nowe, nieznane ścieżki działania. Tym drama różni się od „scenek”. Jest żywą improwizacją elektryzującą uczestników poprzez konflikt, w który są angażowani. Drama służy, więc nie tylko społeczności, ale i zmianie indywidualnej. Można korzystać z niej nauczając nowych umiejętności interpersonalnych, biznesowych, ale i szkolnych tj. nabywanie wiedzy z języka polskiego czy matematyki.

Po co stosować dramę?

Aby wiedzieć kim się jest – doświadczać autorefleksji poprzez kontakt z innymi osobami, oraz aby móc zobaczyć kim mogło się być – szukać rozwiązań, nowych sposobów działania, odkrywać nieznane obszary w swoich zasobach.

O autorze

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracowała dla Instytutu Psychologii PAN w międzynarodowym projekcie „Rola świadomości w procesach nabywania i zmiany preferencji na drodze warunkowania ewaluatywnego”. Przed ponad dwa lata związana byłam ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, gdzie pracowała w wielu różnych projektach. Ukończyła Szkołę Dramy Stosowanej w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP - KLATKA oraz odbyłam liczne szkolenia z tego zakresu. Obecnie rozwija swoje umiejętności jej stosowania.