Infoholizm - część I.

Przyczyny uzależnienia bardzo często są związane z samym uzależnionym i jego osobowością, większe prawdopodobieństwo wpadnięcia w nałóg istnieje, kiedy występuje u osób lęk przed odrzuceniem, problemy w zakresie komunikacji interpersonalnej, niski poziom inteligencji emocjonalnej, skłonność do pesymistycznego myślenia czy niska samoocena.

Obecnie odnotowuje się coraz więcej „niejednoznacznych zaburzeń i dysfunkcji nowej generacji powodujących przejściowe lub tez trwałe – psychologiczne lub somatyczne inwalidztwo, pojedyncze symptomy czy syndromy, z którymi nawet medyczny personel nie daje sobie rady”

Kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem?
Z pewnością można powiedzieć, że stan uzależnienia wpływa na negatywnie na życie uzależnionego przeszkadzając mu w prawidłowym funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Formy uzależnienia od komputera i Internetu
K.S. Young wymienia kilka, m.in.:

 • 1. Uzależnienie od sieci internetowej – przymusowe bycie online.
 • 2. Przeciążenie informacyjne – przymusowe pobieranie informacji.
 • 3. Socjomania internetowa – uzależnienie od kontaktów społecznych zawieranych w Internecie.
 • 4. Erotomania internetowa – uzależnienie od oglądania materiałów o charakterze erotycznym.
 • 5. Uzależnienie od komputera – przymusowe spędzanie czasu przy komputerze.

Najważniejsze symptomy problemu
Według Kaliszewskiej osoby, które SA uzależnione od Internetu przechodzą przez IV fazy:

  I. Faza początkowa - w fazie tej następuje utrata poczucia czasu.
 • 1. Przebywanie w sieci sprawia przyjem­ność.
 • 2. Wzrost ochoty na coraz częstsze prze­bywanie w sieci.

  II. Faza ostrzegawcza - Tę fazę charakteryzuje brak chęci powrotu do rzeczywistości.
 • 1. Szukanie okazji do jak najczęstszego przebywania w sieci.
 • 2. Rozładowanie napięcia poprzez sieć.
 • 3. Próby korzystania z sieci w ukryciu.
 • 4. Korzystanie z sieci przynosi ulgę.

  III. Faza krytyczna - Następuje w niej utrata kontroli nad własnym zachowaniem.
 • 1. Spadek innych zainteresowań nie­związanych z siecią.
 • 2. Zaniedbywanie wyglądu zewnętrzne­go.
 • 3. Zaniedbywanie snu.
 • 4. Nieregularne odżywianie się.
 • 5. Silna potrzeba przebywania w sieci.
 • 6. Stałe myślenie o tym, co dzieje się w sieci, o tym, co ostatnio robiliśmy podczas sesji.
 • 7. Potrzeba zwiększania ilości czasu spędzanego w sieci.
 • 8. Podejmowanie nieudanych prób ogra­niczenia czasu spędzanego w sieci.
 • 9. Poczucie rozdrażnienia, poirytowa­nia, złości, gdy coś lub ktoś zmusza nas do skrócenia czasu uczestnictwa w sieci lub uniemożliwia korzystanie z niej.
 • 10.Zaniedbywanie nauki, pracy, rezygna­cja ze spotkań towarzyskich, odkłada­nie na później pilnych zadań na rzecz korzystania z sieci.
 • 11.Okłamywanie innych odnośnie ilości czasu spędzanego w sieci (zaniżanie faktycznej ilości godzin spędzanych przy komputerze).
 • 12. Pojawienie się konfliktów rodzinnych w związku z komputerem.
 • 13.Przeznaczanie coraz większej ilości pieniędzy na zakup sprzętu kompu­terowego, oprogramowania, akceso­riów czy książek i czasopism o tema­tyce komputerowej.

  IV. Faza przewlekła - Jej cechą jest właściwe uzależnienie
 • 1. Okresy długotrwałego przebywania w sieci.
 • 2. Przebywanie w sieci w celu przeżywa­nia silnych emocji.
 • 3. Świat wirtualny staje się jedynym światem w życiu.
 • 4. Rozpad więzi rodzinnych.
 • 5. Degradacja zawodowa i społeczna.
 • 6. Choroby somatyczne.
 • 7. Lęki, psychozy.
 • 8. Sięganie po inne środki zmieniające nastrój (alkohol, leki).
 • 9. Poczucie bezsensu życia w świecie realnym.
 • Skrajne wyczerpanie organizmu.

Według klasyfikacji DSM IV uzależnienie można rozpatrywać, je­śli w ciągu 12 miesięcy przynajmniej trzy objawy opisane w DSM IV występują równocześnie.

Czytaj także: Niebezpieczne uzależnienie wśród pracujących

  Literatura:
 • L. Szawdyn, Co to znaczy być uzależnionym od Internetu, „Magazyn Internetowy WWW”, 2/1999
 • K. S. Young, Pathological Internet Use: A Case that Breaks the Stereotype, Psychological Reports, 1996
 • K. Kaliszewska, Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna. Wyd. Naukowe UAM, Poznań

O autorze

Ekspert w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i osobistych. Psycholog i trener, prowadzi szkolenia z zakresu: work life balans, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna, analiza transakcyjna w relacjach pracowniczych. Swoimi szkoleniami wspiera korporacyjne programy corporate wellness. Prowadzi szkolenia dla korporacji, w tym m.in.: Delphi, Skanska, Mondelez, Coca-Cola. Dodatkowo realizuje z klientami procesy career coachingu, gdzie wspiera pracowników w rozwoju ich ścieżki zawodowej. Działa na rzecz propagowania coachingu w doradztwie zawodowym.