Kompetencje przyszłości.

Prognoza kompetencji przyszłości powstała dzięki badaniom Foresight kadr dla nowoczesnej gospodarki oraz Future Work Skills 2020. Wyróżniają kilka kompetencji, które za kilka lat okażą się niezbędne przy poszukiwaniu pracy.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA.
Nierzadko osoby z niskim EQ (poziom inteligencji emocjonalnej) nie radzą sobie z własnymi emocjami, nie potrafią współpracować i działać w zespole. Nie są również dobrymi przywódcami, gdyż nie odczytują sygnałów emocjonalnych wysyłanych przez drugiego człowieka, zatem też nie znają jego potrzeb. Kierują nimi emocje, nad którymi nie są w stanie zapanować, przez co zdarza im się również działać pod wpływem impulsu. Wysokie EQ świadczy o dużej umiejętności „czytania” drugiego człowieka i adekwatnym reagowaniu na wszelkie jego potrzeby. Manager który chce byś skuteczny w działaniu i świetnie zarządzać zespołem musi wykazywać wysoki poziom inteligencji emocjonalnej.

CROSSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI – przede wszystkim umiejętność łączenia i wykorzystywania wiedzy z wielu dziedzin. To umiejętność, która jest potrzebna przede wszystkim tam gdzie branże będące w kręgu zainteresowań kandydata działają na styku wielu dziedzin.

NADAWANIE ZNACZEŃ – pod tym kątem żadna maszyna nie zastąpi człowieka, to umiejętność krytycznego myślenia oraz podejmowania sensownych decyzji, które wpływają na osiągnięcie unikalnego spojrzenia.

NOWE I ADAPTACYJNE MYŚLENIE – to sprawność i biegłość w myśleniu, wychodzenie poza schematy i utarte rozwiązania. Taki kreatywny proces myślenia prowadzi często do innowacyjności, co staje się szczególnie atrakcyjne dla pracodawcy.

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE – to umiejętności pracy w różnych warunkach kulturowych, definiowane często jako zdolność do szybkiego zrozumienia i efektywnego działania w innej kulturze. Coraz częściej organizacje postrzegają różnorodność jako źródło kreatywnych i twórczych działań, ceniąc sobie pozytywne skutki zróżnicowania wiekowego, stylów uczenia się czy działania.

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOŁACH WIRTUALNYCH – u wielu pracodawców już teraz funkcjonuje taka forma współpracy. Polega na wykonywaniu jednego projektu lub zadania przez wiele osób będących od siebie w znacznej odległości, np. w innym oddziale, czy kraju. W przypadku tej kompetencji szczególne znaczenie ma umiejętność komunikacji oraz współpracy w zespole (również międzykulturowym).

PRACA W SZUMIE INFORMACYJNYM to umiejętność selekcji, rozróżniania i filtrowania informacji, wybieranie tego co rzeczywiście ważne. Mamy coraz bardziej do czynienia z nadprodukcją informacji w sieci, niezwykle cenną umiejętnością jest zatem wiedza jak wyszukiwać i wybierać cenne informacje.

Czytaj także: Świadomi siebie i innych

Literatura:
Future Work Skills 2020. Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute

O autorze

Ekspert w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i osobistych. Psycholog i trener, prowadzi szkolenia z zakresu: work life balans, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna, analiza transakcyjna w relacjach pracowniczych. Swoimi szkoleniami wspiera korporacyjne programy corporate wellness. Prowadzi szkolenia dla korporacji, w tym m.in.: Delphi, Skanska, Mondelez, Coca-Cola. Dodatkowo realizuje z klientami procesy career coachingu, gdzie wspiera pracowników w rozwoju ich ścieżki zawodowej. Działa na rzecz propagowania coachingu w doradztwie zawodowym.