Buduj poczucie własnej wartości.

Ludzie, którzy maja odpowiednie poczucie własnej wartości są pewni tego co robią, działają, wybierają, podejmują decyzje. Ich skłonność do ryzyka jest znacznie większa. Można zatem powiedzieć, że są bardziej przedsiębiorczy od osób z niską samooceną. Rzadko rozwijają się u nich uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, są bardziej odporne na lęki czy stres. Nie oznacza to że nie mają problemów – są po prostu lepiej wyposażeni w zasoby wewnętrzne by z tymi problemami sobie radzić.

Przeczytaj cały artykuł

Młodzi ludzie poszukujący zatrudnienia - część II.

Właściwe przygotowanie osoby do dokonania wyboru zawodu, to przede wszystkim rozpoznanie i nazwanie jej mocnych i słabych stron, umiejętności, zainteresowań, zdolności, temperamentu, wartości i celów życiowych. Dzięki tym informacjom młody człowiek będzie w stanie stworzyć pełny i świadomy obraz swojej własnej osoby.

Przeczytaj cały artykuł

Młodzi ludzie poszukujący zatrudnienia - część I.

Rozpoczęcie życia zawodowego ma szczególnie ważne znaczenie, bowiem na ogół to właśnie pierwsza praca decyduje o dalszej karierze zawodowej. Często jednak nie uświadamiają sobie własnych atutów i mocnych stron. Nie zastanawiają się nad swoimi predyspozycjami. Na rynku pracy czują się niepewnie, mają wiele wątpliwości, co do słuszności wyboru zawodu i małą wiarę w skuteczność własnych działań, czego wynikiem jest najczęściej brak informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, który rządzi się własnymi regułami. Poznanie tych reguł umożliwi im właściwe dostosowanie się i odnalezienie siebie na rynku pracy.

Przeczytaj cały artykuł

Świadomi siebie i innych.

Znajomość swoich emocji i samowiedza o nastroju, wskazuje na większą niezależność oraz zdolność do trafnego i słusznego podejmowania najważniejszych decyzji w swoim życiu. Mając wiedzę na temat własnych zdolności, możliwości czy braków, dobrze wiemy z czym jesteśmy w stanie sobie poradzić, a co dostarczy nam pewnych trudności w wykonaniu. Pozwala to więc na antycypowanie skutków własnych działań i dodaje pewności siebie.

Przeczytaj cały artykuł

Informacje, które wpłyna na poprawę twojego CV.

Dokumenty aplikacyjne to ogólnie mówiąc Curricullum Vitae, list motywacyjny oraz inne formularze, które są zamieszczane do wypełnienia na stronie internetowej danej firmy. Są one pisemną autoprezentacją, dlatego też Twoim zadaniem jest przestawić je (a tym samym swoją własną osobę) w jak najlepszym świetle.

Przeczytaj cały artykuł