Szanuj siebie - bezwarunkowo!

Bycie dobrym liderem zależy od szacunku do samego siebie. Autentyczność w takiej postawie przynosi wiele korzyści, m.in. znajomość swoich mocnych i słabych stron, radzenie sobie z krytyką, otwartość na doświadczenia, optymistyczne patrzenie na świat, jako miejsce możliwości a nie zagrożeń.

Na ile jesteś OK.?

Oczywistym jest, że szacunek dla innych jest jednym z elementów, które zapewniają tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych. Okazywanie szacunku innym, to akceptowanie ich za to kim są, a nie co robią. Nie osadzanie i nie ocenianie ich. Duży szacunek do innych oznacza, że akceptujesz drugiego człowieka bez względu na to jakie ma przekonania i wartości. Na podstawie pozycji życiowych jakie człowiek przyjmuje wyróżnia się cztery kombinacje postaw wobec siebie i innych. Są to:

  • 1. Ja jestem OK – Ty jesteś OK.
  • 2. Ja jestem OK – Ty nie jesteś OK.
  • 3. Ja nie jestem OK – Ty jesteś OK.
  • 4. Ja nie jestem OK – Ty nie jesteś OK.

Ja jestem OK. i Ty jesteś OK.

To wspaniała i jedyna zdrowa postawa z punktu widzenia pracy z drugim człowiekiem.. Przyjmując ją dbasz o poczucie własnej wartości. Myślisz: „Jestem wartościowy, gdyż jestem sobą”, bez stawiania sobie i innym warunków, takich jak: „Jestem wartościowy, gdyż poprowadziłem wspaniałe spotkanie” lub „Jesteś wartościowy, gdyż zrealizowałeś swój cel”. Przy tej postawie szanujesz siebie i innych nawet kiedy nie zgadzasz się z wartościami, nastawieniem czy działaniem innych. Jeżeli lubisz, akceptujesz i cenisz siebie, za to kim jesteś, a nie za to co robisz, będziesz szanować innych i rzadziej ich oceniać.

Pamiętaj: „Jesteś OK, bez względu na to czy odnosisz sukcesy czy też nie. Dobrze jest odnieść sukces, jednak porażka nie czyni z Ciebie mniej wartościowej osoby”. Dzięki postawie „OK – OK” jesteś uczciwy w relacji z innymi.

Pozycja życiowa, w której masz przekonanie, że jesteś ważniejszy od drugiego człowieka przejawia się poprzez zachowanie pozytywnego nastawienia wobec siebie z jednoczesnym traktowaniem innych jako mniej wartościowych, czy też po prostu gorszych. Jest to postawa: Ja jestem OK, Ty nie jesteś OK wiąże się z zachowaniami skupionymi na słabych stronach oraz wadach innych osób, nie licząc się z ich uczuciami. W sytuacji odwrotnej stawiasz siebie w roli osoby mniej wartościowej, niż inni. Brakuje Ci wiary we własne możliwości, często nie akceptujesz siebie. Prezentujesz wówczas postawę: Ja nie jestem OK, Ty jesteś OK.

Ostatnia postawa: Ja nie jestem OK, Ty nie jesteś OK jest negatywnym nastawieniem do siebie i ludzi. Zachowując się w ten sposób jesteś niepewny, nerwowy, wykazujesz na przemian zachowana pasywne i agresywne. Praca nad sobą to proces trudny, długi, wymagający silnej woli, koncentracji i cierpliwości. Często wiąże się to ze zmianą nastawienia czy nawyków w myśleniu.

Czytaj także: Inteligencja emocjonalna - to od niej zalezy skuteczność naszych działań

Cztery kroki do większej pewności siebie

Aby zmienić swoje nastawienie do siebie lub innych:

  • 1. Doceń siebie i to kim jesteś! Możesz sporządzić listę pozytywnych wydarzeń, które miały miejsce dzięki Twoim działaniom, na przykład z ostatniego półrocza.
  • 2. Przestań dążyć do ideału – takie osoby nie istnieją. Najważniejsze to być sobą, autentycznym i żyć bez maski. Jeżeli nawet ktoś Cię nie polubi – trudno, nie zadowolisz wszystkich!
  • 3. Zwracaj szczególną uwagę na swoje potrzeby i prawa. Pracuj małymi krokami, wprowadzając zmiany najpierw w życiu osobistym, a później zawodowym.
  • 4. Przyznaj sobie prawo do popełniania błędów i porażek. Tego nie da się uniknąć. Wyciągaj zatem po każdej takiej sytuacji konkretne wnioski i świętuj – to dzięki takim sytuacjom możesz uczyć się na błędach !

O autorze

Ekspert w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i osobistych. Psycholog i trener, prowadzi szkolenia z zakresu: work life balans, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna, analiza transakcyjna w relacjach pracowniczych. Swoimi szkoleniami wspiera korporacyjne programy corporate wellness. Prowadzi szkolenia dla korporacji, w tym m.in.: Delphi, Skanska, Mondelez, Coca-Cola. Dodatkowo realizuje z klientami procesy career coachingu, gdzie wspiera pracowników w rozwoju ich ścieżki zawodowej. Działa na rzecz propagowania coachingu w doradztwie zawodowym.