Kontrola emocjonalna to podstawa dobrych relacji w pracy.

Posiadanie i właściwe wykorzystywanie kompetencji zarówno społecznych jak i psychologicznych pozwala na wchodzenie w szczere relacje interpersonalne, u podstaw których wyłania się empatia, jako klucz do rozumienia drugiego człowieka, do prawdziwej i zdrowej komunikacji.

W dzisiejszych czasach pojęcie inteligencji emocjonalnej cieszy się dużym zainteresowaniem. Daniel Goleman w swoich książkach (Inteligencja emocjonalna, Inteligencja emocjonalna w praktyce) zakwestionował rozpowszechnioną opinię głoszącą, że dla odniesienia sukcesu w życiu kluczowa jest inteligencja akademicka mierzona ilorazem inteligencji, która decyduje o wynikach osiąganych w nauce. Uważał, że wysokiemu ilorazowi inteligencji często towarzyszy niski poziom inteligencji emocjonalnej (EQ), co wyjaśniał szczególnym zaangażowaniem tych osób w problemy ściśle teoretyczne, które w żaden sposób nie stymulują rozwoju społeczno – emocjonalnego.

Czym jest Inteligencja Emocjonalna?

Inteligencja emocjonalna obejmuje zdolności całkowicie odmienne od zdolności intelektualnych, zaliczanych do inteligencji akademickiej. Zawiera w sobie zarówno kompetencje społeczne jak i psychologiczne. W jej skład wchodzą takie talenty jak: zdolność motywowania się i wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność panowania nad własnymi popędami czy samoregulacja nastroju.

Według licznych specjalistów to właśnie inteligencja emocjonalna jest na pierwszym miejscu w czynnikach, które decydują o wybitnych osiągnięciach, stanowiąc mocną podstawę ważnych i wyjątkowych dokonań zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Świadome i umiejętne wykorzystywanie siły i dynamiki swoich emocji poprawia samopoczucie, a przez to wpływa na wzrost pewności siebie i motywacji. Udoskonala umiejętności w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów własnych.

Od czego zależy poziom EQ?

Posiadanie wysokiego EQ (poziom inteligencji emocjonalnej) to umiejętność wyrażania i odczytywania stanów emocjonalnych, które łączy się z byciem w relacji z drugim człowiekiem. To właśnie od tej umiejętności zależy jaka to będzie relacja. Czy będzie w niej występować przewaga osądów, podejrzeń, negatywnych emocji, czy też będzie charakteryzować się serdecznością i życzliwością. Posiadanie i właściwe wykorzystywanie kompetencji zarówno społecznych jak i psychologicznych pozwala na wchodzenie w szczere relacje interpersonalne, u podstaw których wyłania się empatia, jako klucz do rozumienia drugiego człowieka, do prawdziwej i zdrowej komunikacji.

Osoby o rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, mogą odnosić znaczne sukcesy życiowe, nawet jeśli nie posiadają tak wysokiego ilorazu IQ. Ci zaś, którzy posiadają wysoki stopień IQ powinni równocześnie rozwijać się emocjonalnie, ponieważ właśnie to umożliwi im konstruktywne wykorzystywanie swoich zdolności. Nierzadko osoby z wysokim IQ nie radzą sobie z własnymi emocjami, nie potrafią współpracować i działać w zespole. Nie są również dobrymi przywódcami, gdyż nie odczytują sygnałów emocjonalnych wysyłanych przez drugiego człowieka, zatem też nie znają jego potrzeb. Kierują nimi emocje, nad którymi nie są w stanie zapanować, przez co zdarza im się również działać pod wpływem impulsu. Osoby o wysokim ilorazie inteligencji mogą nieudolnie kierować swym życiem prywatnym.

Co na to pracodawcy ?

W wywiadach oraz ankietach pracodawcy często podkreślają, że umiejętności techniczne są mniej ważne niż zdolność efektywnego uczenia się w miejscu pracy, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, reakcja na porażkę, samokontrola emocjonalna, wiara we własne możliwości, umiejętność łagodzenia konfliktów. Akcent na tego typu umiejętności da się zaobserwować podczas samego Assessment Centre gdzie pracodawcy sprawdzają w szczególności kompetencje osobiste i społeczne.

Wysokie EQ samo w sobie nie zapewnia efektywnego wykorzystania umiejętności emocjonalnych w miejscy pracy. Ważne jest przede wszystkim ciągłe ich kształtowanie. Przykładowo wysoki poziom empatii nie zapewni świetnej obsługi klienta – potrzeba tu praktycznych wskazówek i nabywania wciąż nowych umiejętności które będą przekładać się na zadania zawodowe.

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat zapraszam do przeczytania: „Inteligencja emocjonalna w praktyce” Daniel Goleman

Artykuł został napisany dla Centrum Kariery Goldenline

O autorze

Ekspert w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i osobistych. Psycholog i trener, prowadzi szkolenia z zakresu: work life balans, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna, analiza transakcyjna w relacjach pracowniczych. Swoimi szkoleniami wspiera korporacyjne programy corporate wellness. Prowadzi szkolenia dla korporacji, w tym m.in.: Delphi, Skanska, Mondelez, Coca-Cola. Dodatkowo realizuje z klientami procesy career coachingu, gdzie wspiera pracowników w rozwoju ich ścieżki zawodowej. Działa na rzecz propagowania coachingu w doradztwie zawodowym.