Skuteczna metoda zapobiegająca nawrotom depresji.

Jedną z cech, które charakteryzują depresję jest jej okresowe powracanie. Zaobserwowano, że około 40% osób cierpiących na to zaburzenie doświadcza jej ponownie do 10 miesięcy po ustąpieniu objawów. Na cykliczność choroby opracowano jednak nowy sposób.

MBSR (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) to Program Terapii Oparty na Uważności, który została opracowana przez grupę psychoterapeutów: Z. Segala, M. Williamsa oraz J. Teasdale’a. Metoda ta, jest kilkutygodniowym programem zapobiegającym nawrotom depresji poprzez syntezę uważności z elementami terapii poznawczej. Celem takiego programu jest przede wszystkim zwiększenie własnej uważności oraz samoświadomości dotyczącej stanów emocjonalnych jakie przeżywa człowiek w danym momencie, wszystko po to by nauczyć się adekwatnych, do tej pory niestosowanych reakcji na różne pojawiające się sytuacje.

Na czym polega uczestnictwo w programie?

Na początku każdy z uczestników otrzymuje podstawowe informacje na temat samej depresji, o tym czym jest, o objawach, niesprzyjających schematach myślenia, obniżonym nastroju oraz o tym co powstaje z tego specyficznego polaczenia (myślenie i nastrój). Następnie wszyscy biorący udział w programie nabywają umiejętności rozpoznawania momentów, kiedy nastrój ich obniża się oraz umiejętności radzenia sobie z takim stanem. Wszystko to dzieje się za pomocą techniki Mindfullness – treningu uważnej obecności.

Przeprowadzone na ten temat badania wykazały, że MBCT redukuje o 65% ogólne zmiany nastroju oraz o około 35% symptomy stresu. Wykazano, również że im więcej czasu spędza się na praktyce uważności tym mniejsze później występują wahania nastroju.

Z uwagi na istotną skuteczność tej metody rozpoczęto badania nad zastosowaniem MBCT również w innych obszarach m.in.: w zaburzeniach lękowych, syndromie chronicznego zmęczenia, zaburzeniach snu, zaburzeniach odżywiania oraz jako terapię wspierającą proces leczenia w chorobach, w których znaczącym czynnikiem jest obniżenie nastroju czy stres np.: w chorobach nowotworowych czy SM (stwardnienie rozsiane).

Czytaj także: Mindfullness - trenuj uważność

Korzyści z zastosowania metody:

  1. Poprawia zdolność do koncentracji i uczenia się
  2. Zmniejszenie doświadczanego stresu
  3. Nabycie umiejętności utrzymywania dobrego samopoczucia
  4. Zapobieganie depresji i innym chorobom powodowanym przez stres
  5. Zmniejszenie dolegliwości psychosomatycznych

Zapraszam do zapoznania się z publikacją: Fulton, P., Germer, C., Siegel, R. (2005). Mindfulness and Psychotherapy. New York: Guilford Press.

O autorze

Ekspert w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i osobistych. Psycholog i trener, prowadzi szkolenia z zakresu: work life balans, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna, analiza transakcyjna w relacjach pracowniczych. Swoimi szkoleniami wspiera korporacyjne programy corporate wellness. Prowadzi szkolenia dla korporacji, w tym m.in.: Delphi, Skanska, Mondelez, Coca-Cola. Dodatkowo realizuje z klientami procesy career coachingu, gdzie wspiera pracowników w rozwoju ich ścieżki zawodowej. Działa na rzecz propagowania coachingu w doradztwie zawodowym.